Ny Syrenbakken, Aalborg Øst

I Aalborg Øst opfører vi for Himmerland Boligforening nyt botilbud med tilhørende fællesarealer for den almene del AK Bygning på vegne af Ældre- & Handicapforvaltningen.

Projektet omfatter opførelse af botilbud med 36 boliger. Byggeriet opføres som en firelænget bygning, med gårdrum i midten.

Facaderne på ydersiderne skalmures og facaderne i gårdrummet består af hvide sandwichelementer suppleret med felter med træbeklædning.

Taget udføres som traditionel sadeltagskonstruktion med stålpladetag med klikfals. Gårdrummet udføres med primært belægningssten suppleret med græs og planter. En del af gårdrummet er overdækket, for at understøtte et godt udeliv.

Indvendigt er der fokus på det gode hverdagsliv og der ligges stor vægt på, at beboerne skal have oplevelsen af at bo i egen bolig. Dette kommer fx til udtryk ved, at adgangen til boligerne sker via en ”Villavej” og med nicher ved hver indgang. Nicherne kan personliggøres af hver beboer. Der opsættes ligeledes husnumre og postkasser ved hver bolig.

Udover boligerne indeholder bygningen fællesarealer for beboerne med et ”forsamlingshus” og anretter­køkken.

Bygningen indeholder desuden kontorer for personale, træningsrum, diverse depotrum og mødelokale, samt en cafe og aktivitetsrum.

  • feb. 2021 – sept. 2022
  • Omfang
    3.400 m2
  • Himmerland Boligforening
  • Totalentreprise