Vendiavej, Hjørring

Projektet omfatter opførelse af en ejendom i 8 etager, med parkering i underste etage, stue og 1.ste sals planer indrettes med 24 ungdomsboliger og fra 2. – 6 sal etableres 27 familieboliger i alt ca. 3.500 m² boligareal og 800 m² P-areal.

 • Byggeriets bærende system består hovedsagligt af beton.
 • Parkeringskælder er uopvarmet og udføres som delvis pladsstøbt betonkonstruktion og af præfabrikerede betonelementer.
 • Ydervægge udføres som 520 mm sandwichbetonelementer.
 • Indvendige lejlighedsskillevægge, søjler & altanplader udføres i beton.
 • Boligaltaner og svalegange hviler på konsoller, der er fastgjort til betonelementydervægge.
 • Etageadskillelser udføres som 220 mm betonhuldæk med ilagte bærende SWT-bjælker og gipslofter i entre og baderum.
 • Elevatortårn opføres i betonelementer. Trappetårn etableres i friareal over parkeringskælder og forsyner etager fra stueplan og opefter.
 • Udearealer indrettes som friareal over parkeringskælder, med tagterrasse på en del af 6.sals etagen.
 • Byggeriet opføres og certificeres som passivhus, efter de gældende principper herfor.
 • Hovedentreprise
 • 2013-2014