Fredensbo afd. 5, Brønderslev

Fredensbo Boligforening afd. 5 i Brønderslev består af 102 boliger, hvor disse reduceres til 94 boliger og totalrenoveres. Boligbebyggelsen består af i alt 9 blokke og med i alt 19 opgange. Bygningerne er opført omkring 1946-1950 og der er udført små renoveringer på bygningerne tilbage i 1992. Det betyder, at konstruktionerne varierer en del og projektet derfor tilpasses løbende i byggeprocessen. Projektet udføres med støtte fra Landsbyggefonden.

Projektbeskrivelse
Alle lejligheder totalrenoveres indvendig med nye trægulve, nye vægge, indvendige døre og lofter. Der etableres nyt køkken og nyt større badeværelse med gulvvarme, og niche til vaskesøjle. Der etableres komplet nye el- og vvs-installationer samt ventilation (hybridventilation). Lejlighederne får nye store altaner og lejlighederne i stueplan får adgang til fliseterrasse i terræn afskærmet med hæk. Et par af bygningerne ombygges til tilgængelighedslejligheder egnet til kørestolsbrugere. Der etableres elevatorer i opgangene.

Udvendigt renoveres bygningerne med nye tegltage og kviste der efterisoleres. I tagetagen oprettes eksisterende bjælkespær, der laves karnapper samt der efterisoleres. En enkelt bygning får optimeret udnyttelse af pladsen i tagetagen. Gavle skalmures med efterisolering og eksisterende facader får nye fuger. Vinduer udskiftes i karnapper og på facader, hvor der sker ændringer.

Ligeledes etableres der et helt nyt fælleshus, som er placeret i bebyggelsens gårdrum. Fælleshuset indrettes med foyer/garderobe, HC-toilet, toiletter, anretterkøkken, depot og forsamlingslokale til 90 personer. Bygningen udføres med ensidig taghældning og sedumtag. Facader beklædes med skifer.

Der etableres dræn og kloakker renoveres. Stort set alle belægninger omlægges til ny flisebelægning og de grønne arealer mellem blokkene bliver beplantet med vilde blomster og der etableres opholdsområder.

  • 2022-2024
  • Omfang
    94 lejligheder
  • Fredensbo Boligforening
  • Totalentreprise