Boliger Annebergvej, Aalborg

For Vivabolig er vi i gang med opførelsen af almennyttige boliger. Byggeriet består af fire boliglænger med samlet 118 boliger, som fordeler sig på både ungdomsboliger og familieboliger med tilhørende fællesarealer.

  • April 2019 – 4. kvartal 2020
  • Totalentreprise