Vores værdier

Vores værdier beskriver den måde, vi er på, og de styrer vores adfærd. De udtrykker vores kultur og vores holdninger, og de udmønter sig i vores handlinger.

Samarbejde

 • Vi ønsker at være kundeorienterede.
 • Vi ønsker fortsat at gøre os fortjente til omverdenens tillid.
 • Vi ønsker at samarbejde med alle byggeriets parter.
 • Vi ønsker, at alle i virksomheden oplever sig som værende en del af samme team – såvel i dagligdagen som ved konkrete opgaveløsninger.
 • Vi ønsker at styrke samarbejdet gennem åben dialog.

Sund fornuft og troværdighed

 • Vi har i vores daglige virke løsninger for øje – og vi gør ikke tingene sværere, end de er.
 • Vi indfrier vores løfter og forpligtelser, og vi vil opfattes som ordholdende.

Nytænkende

 • Vi arbejder i et nytænkende og løsningsorienteret miljø, og vi anerkender, at ingen er fejlfri.
 • Vi er ambitiøse efter at lære nyt.
 • Vi ønsker at skabe plads til unge og dynamiske medarbejdere.
 • Vi tilfører ny viden til alle byggeriets faser.

Faglighed

 • Vi holder fast i vores håndværksmæssige traditioner og høje krav til kvalitet.
 • Vi anerkender ”håndens arbejde” og værdien i gode håndværkere og samarbejdspartnere.
 • Vi styrer projekterne via teams bestående af kompetente medarbejdere, der til stadighed opkvalificeres.
 • Vi ønsker at opretholde vores position som en god arbejdsplads – også for lærlinge – og herved bidrage til sikring af fremtidens arbejdsstyrke.
 • Vi anser overholdelse af arbejdsmiljøregler som en væsentlig forudsætning for høj faglighed.

Kontakt os

Arne Andersen Vrå A/S
Nordre Ringvej 7
9760 Vrå

Tlf.: 98 98 19 64
E-mail: info@arne-andersen.dk

Byg Garanti rgb

Se vores Bygge Rating fra BNKI