Landbrugsbyggeri

Arne Andersen Vrå er din professionelle og kompetente samarbejdspartner, når landbrugsejendommen skal renoveres, bygges om eller udvides.

Siden 2006 har vi haft en specialiseret landbrugsafdeling bestående af dygtige medarbejdere med stor erfaring og viden inden for landbrugsbyggeri.

Vores landbrugsafdeling udfører alle former for byggeri til landbrug, herunder staldanlæg til kvæg, svin, fjerkræ, heste m.v. Herudover opfører vi maskinhuse, ridehaller, plansiloer, møddingsanlæg og gylletanke.

Specialister i byggeri til landbrug

Vores dygtige team af specialister inden for landbrugsbyggeri sørger for, at jeres byggeprojekt opføres efter gældende lovkrav, sikkerhedsregler og en høj kvalitetsstandard.

Vi hjælper jer gerne allerede i idéfasen med løsningsforslag og rådgivning, og vi tilbyder at stå for udfærdigelsen af tegnings- og beskrivelsesmateriale baseret på en tæt dialog med jer som bygherre. På den måde sikrer vi, at jeres byggetanker realiseres på den mest hensigtsmæssige måde og giver optimal logistik i forhold til besætning, produktion og arbejdsforhold.

Alternativt leverer I selv det færdige tegnings- og beskrivelsesmateriale, hvorefter vi varetager byggeledelsen på projektet, således at det opføres i henhold det beskrevne materiale, overholder tidsplan og budget og ikke mindst: lever op til jeres forventninger.

”Fremtidens Landbrugsbyggeri”

I Sønderskov ved Hjørring opførte Arne Andersen Vrå i 2009 i totalentreprise svinestalde på 5.700 kvm med plads til 1.100 søer. Projektet var vinderprojekt i Realdanias idékonkurrence ”Fremtidens Landbrugsbyggeri”, og det markante og innovative staldbyggeri er udført med stor hensyntagen til dyrevelfærd og arbejdsforhold.

Du kan se billeder af byggeriet og øvrige eksempler på projekter, vi har opført inden for landbrugsbyggeri, her.

Kontakt os

Arne Andersen Vrå A/S
Nordre Ringvej 7
9760 Vrå

Tlf.: 98 98 19 64
E-mail: info@arne-andersen.dk

Byg Garanti rgb

Se vores Bygge Rating fra BNKI