Aflevering af Det Grå Fyr i Skagen

Onsdag, 14 December 2016

Restaureringsarbejdet på fyrmesterboligen og udhusene er nu afsluttet, og Det Grå Fyr i Skagen er dermed tæt på at være klar til at genåbne som moderne naturformidlingscenter i starten af det nye år.

Arne Andersen Vrå A/S har i fagentreprise varetaget tømrer-, snedker og tagarbejdet i forbindelse med restaureringen af det ikoniske fyrtårnsanlæg ved Grenen i Skagen. Bygherre Real Dania By & Byg, købte i 2014 hele fyrtårnskomplekset, efter det året forinden var blevet nedlagt. Således er Det Grå Fyr og de tilhørende bygninger i dag en del af Realdania By & Bygs samling af historiske ejendomme.

Undervejs i restaureringsprojektet blev tidsplanen forlænget med tre måneder, fordi håndværkerne stødte på en del uforudsete udfordringer – som det ofte er tilfældet, når man arbejder med gamle bygninger. Bl.a. viste der sig at være meget mere råd i den oprindelige tagkonstruktion end først antaget. Men søndag den 11. december, godt et år efter restaureringen blev påbegyndt i starten af december sidste år, kunne RealDania By & Byg byde håndværkere og ingeniører velkommen til åbent hus i de nyrestaurerede bygninger i Skagen. Arrangementet blev holdt i flot decembersol, og der var taler ved bl.a. RealDania By & Bygs adm. direktør Peter Cederfeld samt Birgit Hansen, borgmester i Frederikshavns Kommune.

Det 46 meter høje Grå Fyr i Skagen er opført i 1858, og restaureringen er foregået med stor hensyntagen til det samlede fyrtårnsanlægs oprindelige arkitektur og indretning.

Arne Andersen Vrås arbejde har bl.a. bestået i udskiftning af alle vinduer og døre i fyrmesterboligen og begge sidebygninger. De nye vinduer har – ligesom de oprindelige – koblede rammer og kittede enkeltlagsglas. Indvendigt er den oprindelige ruminddeling blevet genoprettet. Her er der bl.a. lavet træloft som underlag til pudsede lofter, og de gamle plankegulve er enten blevet afslebet og bevaret eller udskiftet med nye. Tagkonstruktionen er på hovedhuset og sidebygningerne blevet renoveret og nænsomt repareret i fornødent omfang, hvorefter taget er dækket med ny bræddebeklædning og fået nyt falset zinktag og nye tagrender.

Vores projektleder på fagentreprisen Jens Christian Kristensen er yderst tilfreds med det flotte resultat af restaurering, som han kalder for både et spændende og fagligt udfordrende projekt. Ikke mindst, fordi konstruktionerne skulle genskabes efter de oprindelige:
”Vores tømrere har haft brug for at finde deres gamle lærebøger frem for at få genopfrisket, hvordan man f.eks. laver en fransk lås i den bærende trækonstruktion eller et skråt hageblad til det indvendige bindingsværk”.

Kontakt os

Arne Andersen Vrå A/S
Nordre Ringvej 7
9760 Vrå

Tlf.: 98 98 19 64
E-mail: info@arne-andersen.dk

Byg Garanti rgb

Se vores Bygge Rating fra BNKI