Byg Garanti

Arne Andersen Vrå A/S er medlem af Dansk Byggeri og dermed omfattet af Byg Garanti.

Det betyder, at du som kunde hos os, er omfattet af en garantiordning, der dækker op til 100.000 kr. inkl. moms i tilfælde af byggesjusk, fejl og mangler ved det arbejde, vi har udført for dig.

Efter arbejdets afslutning dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til 10 år for skjulte fejl og mangler.

Garanti for arbejde udført for private

Byg Garanti dækker arbejde, som er udført for private kunder på deres private adresse, dvs. i forbrugerens parcelhus, ejerlejlighed, andelsbolig, sommerhus, privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendom (herunder stuehuse til landbrug) samt i lejebolig, hvis arbejdet er bestilt og betalt af lejeren selv.

For at gøre brug af Byg Garanti gælder desuden:

  • Byg Garanti dækker kun den forbruger, som har indgået aftalen med håndværkeren.
  • Forbrugeren skal i rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdage, rette henvendelse til håndværkere og indgive en reklamation.
  • Kravet må ikke være forældet – garantien dækker i op til tre år for synlige fejl og op til 10 år for skjulte fejl og mangler.
  • Det maksimale dækningsbeløb opgøres på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering.
  • Byg Garanti dækker ikke følgeskader og indirekte tab.
  • Fejl ved materialer er ikke omfattet af Byg Garanti.
  • Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejde.
  • Byg Garanti dækker ikke arbejde, som er udført i forbindelse med nybyggeri med en samlet entreprisesum på mere end 1 million kr. inkl. moms.

Du kan læse meget mere om Byg Garanti på www.byggaranti.dk.

Kontakt os

Arne Andersen Vrå A/S
Nordre Ringvej 7
9760 Vrå

Tlf.: 98 98 19 64
E-mail: info@arne-andersen.dk

Byg Garanti rgb

Se vores Bygge Rating fra BNKI